Homepage » meer info » blog » Alles is energie, deel 1

Alles is energie, deel 1

Dat is gemakkelijk gezegd, maar wat houdt dat nou eigenlijk in…

Laten we eens beginnen bij het begin.

Ons lichaam zit heel ingenieus in elkaar. We beschikken over een groot zelf-genezend vermogen.
Een wond geneest, een botbreuk geneest. Al onze cellen zijn in 7 jaar volledig vervangen ,sommige cellen dagelijks, andere 1x in de 7 jaar.

Ons zelf-genezend vermogen is een waar wonder. 

Helaas hebben we op school niet geleerd hoe we deze menselijke kwaliteit kunnen gebruiken.
Laten we daar eens naar gaan kijken...

Als je in materie denkt, ga je genezen via de materie.
Het grootste gedeelte van de reguliere geneeswijzen, medicatie en operaties is gericht op het herstellen van onze materie, zoals botten, spieren, spijsvertering, bloedsamenstelling... En dat is ook logisch, want ziekten en klachten zijn zichtbaar in de materie. Denk maar aan artrose, botbreuk, aderverkalking, MS, astma, schildklieraandoeningen...  En dat wat we signaleren en ons niet bevalt dat willen we veranderen. 

Zodra je denkt in water met cellen, celstofwisseling, moleculen, dan ga je via die weg genezen.
Dat is bijvoorbeeld via de orthomoleculaire geneeswijze, mesologie, levend bloedonderzoek, allerlei nieuwe computertechnieken die informatie geven over cellen, stroomgeleiding, moleculen (kalium, calcium, magnesium...) in ons lichaam. Er wordt dieper gekeken dan alleen naar de systemen in ons waar iets aan mankeert. Naar de kleinere deeltjes, de onderdelen van de systemen.

En als je denkt via de trillingsfrequentie en energie, dan ga je via trilling en energie genezen.
Maar het kan nog kleiner, nog dieper. Naar functioneren in de cellen, in ons DNA. Dit kan bijvoorbeeld via Quantum Touch, Blue Dot Energy, kleuren, geluiden... en men noemt hen dan paragnosten, magnetiseurs, handopleggers, energiewerkers, lichtwerkers... Maar er zijn ook al computerprogramma’s en apparaten die je energie per weefsel kunnen doormeten. Via trillingsfrequentie en energie genezen vinden velen nog zweverig en vaag.

"Maar zoals we een arts niet vragen hoe hij operaties nou eigenlijk precies uitvoert of hoe het voorgeschreven medicijn in ons lichaam eigenlijk werkt, vragen we aan een energiewerker niet hoe hij dit nou precies doet...
En als je daar niet naar vraagt, dan snap je niet hoe het werkt en blijft het vaag, ofwel zweverig".
 

Misschien wordt het tijd om je hier eens een beetje in te verdiepen.

Van materie naar moleculen
Wij mensen bestaan uit botten, spieren, weefsels… en we weten ook dat we voor het grootste gedeelte uit water bestaan. Onze cellen liggen in water en in onze cellen zit water. Kortom, er zit veel water in ons.
Water kunnen we lezen als H2O. Ofwel 2 Waterstofmoleculen en 1 zuurstofmolecuul. Dan is het logisch dat ook de weefsel en cellen verder te ontleden zijn tot moleculen. Spiercel, botcel, zenuwcel, ons DNA...
En dan kennen we: Calcium, magnesium, kalium............. Dat is nog steeds algemeen 'bekende' taal.

Elektriciteit
Ook weten we dat water een goede stroomgeleider is. Denk maar eens aan de bliksem. Als je je in het zwembad begeeft tijdens onweer…
De bliksem geeft een super hoge stroomstoot waardoor we letterlijk doorbranden. Komt de bliksem met water in aanraking dan wordt het gehele water meteen elektrisch geladen. Het zwembad, het meer, het water in ons. Elektriciteit werkt via een potentiaalverschil. Het is simpel gezegd een spel tussen + en -.

Stel… alle lading die aanwezig is over een draad bestaat uit een negatief geladen buitenzijde en een positief geladen binnenzijde. Zodra er een stroom gaat 'lopen' verandert er ergens een + van binnen naar buiten en dus een – van buiten naar binnen. Dit 'geeft' een signaal door. Het lijkt een beetje op de seinsignalen van de scheepshoorn. Elk signaal is alleen maar hetzelfde geluid, en toch is er een heel verhaal mee door te geven.

Elektriciteit in ons
In ons lichaam gebeurt dit ook zo in onze zenuwbanen, maar ook over de wanden van de andere cellen. Met andere woorden, wij zijn + en - geladen cellen.
Met een heel simpele voltmeter kan je al de spanning meten die wij uitstralen.
Fysiologen kunnen het spanningsverschil over de celwand van zenuwcellen meten met behulp van micro-elektroden, die aangesloten zijn op een voltmeter of oscilloscoop. De onderzoeker kan de micro-elektroden heel precies plaatsen. De voltmeter geeft een negatieve waarde aan (-70mV) bij een zenuwcel die niet geprikkeld wordt. Negatief omdat de lading binnen de cel negatief is ten opzichte van de lading buiten de cel.

Bij alle levende cellen bestaat een meetbaar potentiaalverschil tussen de binnenkant en de buitenkant van de celwand. Dat spanningsverschil noemen we het membraanpotentiaal

Water als vast materie, vloeistof, gas 
We weten allemaal dat... als water kouder wordt het verandert in ijs. Dit komt omdat de moleculen langzamer gaan bewegen en de materie, in dit geval water, vaster wordt. Andersom weten we ook dat als we water verwarmen, het water verdampt. Het wordt gasvormig. Dit komt omdat de moleculen sneller gaan bewegen en de materie groter wordt, ijler wordt…
Met andere woorden… zodra de trillingsfrequentie van een stof lager wordt, ontstaat er een vastere substantie. Zodra de trillingsfrequentie hoger wordt ontstaat er een ijlere substantie. Volg je me nog?

Vaste materie is voor ons zichtbaarder, tastbaarder en duidelijker.
IJlere materie kunnen we soms ruiken, voelen, waarnemen… maar al snel zijn we ons niet meer bewust van deze stoffen. Denk maar eens aan de zuurstof in de lucht… na een dag in een muffe ruimte ervaren we de zuurstof als verfrissend en prettig. Maar al snel merken we er niets meer van. Dus… Als moleculen zichtbaarder worden bij een lagere trillingsfrequentie ervaren wij de materie, denk aan ijs. 
Zodra de trillingsfrequentie hoger wordt, nemen we de stof uiteindelijk niet meer waar. Maar we kennen voorbeelden waarvan we weten dat het er is. Bijvoorbeeld: Zuurstof, waterdamp…

Ons water heeft dus een bepaalde lading en een bepaalde trillingsfrequentie die wij kunnen waarnemen.

Kleur en materie
Kleuren hebben de hoogste trillingsfrequentie die wij nog met onze ogen kunnen waarnemen. Zodra de frequentie nog iets hoger wordt ontstaat bijvoorbeeld infrarood of ultraviolet licht. Dat kunnen wij niet meer zien.
Zodra alle kleuren samenvallen ontstaat er wit licht. Elke kleur heeft zijn eigen trillingsfrequentie. Dat weten we allang want zodra het regent en de zon breekt door, dan ontstaat er een regenboog. Zodra je dus alle kleuren op trillingsfrequentie zou sorteren heb je een prachtig spectrum van de regenboog.

Maar stel dat je nu niet het directe zonlicht breekt, maar het zonlicht dat weerkaatst wordt vanaf een ster. Dan ontstaat er ook een regenboog, een spectrum van kleuren.

Echter de wetenschap heeft jaren geleden al ontdekt dat er dan minieme streepjes kleur ontbreken in dat spectrum. De regenboog is dan dus niet geheel compleet. Na veel onderzoek heeft men ontdekt dat elke kleurnuance nauwkeurig samenhangt met een bepaald soort materie. Zo kan men nu aan de hand van de ontbrekende streepjes zeggen welke stoffen er wel en niet aanwezig zijn op die betreffende ster.
Conclusie is dan dus…

Elke materie heeft zijn eigen trillingsfrequentie, heeft zijn eigen kleur, passend bij die trillingsfrequentie.

En nou wij mensen. 
Zodra ons lichaam gezond is, zijn alle delen in ons lichaam perfect in balans. Elk systeem werkt in balans met de anderen. Spieren, botten, organen, zenuwen, immuunsysteem… alles functioneert perfect samen. En er is ook balans in de moleculen als magnesium, calcium, kalium etc.

Zoals we net hebben geconcludeerd heeft alle materie een bepaalde trillingsfrequentie.
Elke deel in ons lichaam heeft dus zijn eigen frequentie, zijn eigen kleur. 

Zodra er ergens in ons lichaam een verandering ontstaat in deze trillingsfrequentie
wordt de materie een fractie vaster of ijler, anders van kleur, een ander potentiaalverschil
en heeft een andere invloed op zijn omgeving.

Kunnen we dan ook vanuit het “trillingsidee” genezen?

De Aboriginals gebruiken al bovenstaande technieken ineen en zij helen een botbreuk in uren in plaats van in weken. Hebben wij iets verleerd? Vergeten? Het zou mooi zijn om ons te 'her-inneren' hoe het werkt. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

Wij mensen ervaren immers trilling. We horen trilling (geluid), we voelen trilling (de grote trom in de optocht of de warmte van de kachel),
we zien trilling (materie, kleuren), we gebruiken trilling (zenuwbanen,  membraanpotentiaal) en we nemen dus trillingen waar.

Het water in ons heeft dus een bepaalde lading. Er gaat stroom en trilling doorheen. 
Elke kleur heeft zijn eigen trilling. En elke materie heeft zijn eigen trilling en dus kleur.

Is alles energie?
En nu nog een stap verder... want hoe geneest iets dan? Wat is zelf-genezend vermogen?
Daarvoor gaan we eerst eens kijken hoe dat zit bij een salamander. 
Als je de staart afhakt, of een poot, dan groeit die gewoon weer aan.
Letterlijk met alles erop en eraan. Hoe kan dat?
Maar daarover vertel ik volgende keer meer...


«   »

Reactie plaatsen

Reacties

Erna van Tongeren
7 maanden geleden

Heel goed stuk ,fijn dat dit eens goed uitgelegd word en er aandacht is voor Magnetiseren enz.

willem weenink
7 maanden geleden

Helder,Duidelijk en Leerzaam, INGE...!
Dit moet je aanbieden aan alle leerlingen van onze scholen op laag,midden,hoger niveau....!
Liefs,
W.