Homepage » Rugklachten... Loop ermee door of sta erbij stil

Rugklachten... Loop ermee door of sta erbij stil

30 januari 2016, De Basis, “Lage rug en bekken”

 •  Inzicht in je eigen lage rug en bekkengebied.
 • Bewegingsmogelijkheden ervaren.
 • Hoe functioneert je rug en hoe beweeg jij hem?
 • Bevrijden van overtollige patronen, herhaling voorkomen.
 • Toepassen van veranderingen in dagelijkse bewegingen.
 • Wat is eigenlijk balans?
 • De rol van de bil- en buikspieren.
 • En van je bekkenbodem. 

20 februari 2016, Het Middendeel, “Borstwervels en ribben"

 • Inzicht in het borstgebied.
 • Ruim 70 gewrichten!!!
 • Ribbenkast wordt ribbenkooi.
 • Wat de invloed is op de stand en beweeglijkheid van de lage rug.
 • Verbinding tussen schouders en bekken ervaren.
 • Stabiliteit van de rug verbeteren.
 • Rol van de adem bij rugklachten.
 • Borstruimte – buikruimte, een samenspel voorin je rug.
 • Met rechte rug… wat betekent dat fysiek?  

12 maart 2016,  De Hoofdzaak, “Nek en hoofd” 

 • Verbinding hoofd – nek.
 • Waar zit je eerste nekwervel?
 • Relatie nek en lage rug in functioneren.
 • Balans vinden tussen bekken en hoofd.
 • Invloed ogen-tong op beweging van de nek en daarmee op de lage rug…
 • Totale rug ervaren in bewegingen.
 • Spelen met de mogelijkheden van de gehele rug.
 • Bevrijden van overbodige patronen die de rug belasten.
 • Leren om herhaling van patronen te voorkomen en verhelpen.
   

Tijdens de workshops worden er onder andere liggend op de grond bewegingen uitgevoerd.

Neem daarom een matje mee en evt. een kussentje voor onder je hoofd.

Draag makkelijk zittende warme kleding.

 

Locatie: Dorpshuis Zeddam, Gerrit Varwijckplein 25

Tijd: 9.30 – 12.00 uur.

 

Kosten zijn €40 per workshop.

Indien u vóór 10 januari 2016 de €120,= overmaakt voor de gehele workshop, ontvangt u tevens

een individuele les specifiek gericht op uw rug en bewegingen voor €50 i.p.v. €72,60

IBAN: NL18ABNA 046.97.96.650 t.n.v. I. Neijenhuis o.v.v. Workshop 2016