Homepage » meer info » contact » Privacyverklaring

Privacyverklaring

Het risico dat persoonsgegevens uit mijn praktijk worden gelekt is zo uiterst klein, dat ik het onnodig acht om nog verdergaande maatregelen te ondernemen om deze gegevens te beschermen. Hieronder kun je lezen hoe ik omga met persoonsgegevens, wat jouw rechten hieromtrent zijn en wat ik heb ondernomen om de veiligheid van gegevens te waarborgen.


In mijn praktijk Bewust-Bewegen hecht ik veel waarde aan een zorgvuldige en veilige verwerking
van persoonsgegevens. Je gegevens zullen uiteraard niet aan derden worden verstrekt!
De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Welke gegevens verwerk ik.
Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een audio-download hebt aangevraagd of andere mail-aanvragen doet voor één van mijn diensten, zal gevraagd worden je gegevens in te vullen. (naam, telefoonnummer en e-mailadres) Deze gegevens gebruik ik om jou te informeren over wetenswaardigheden en actualiteiten, nieuwsberichten en andere meldingen betreffende mijn praktijk ‘Bewust-Bewegen’.
Van mensen die individueel in de praktijk komen verwerk ik ook adresgegevens, geboortedatum en bankgegevens.Gegevens omtrent de behandeling zelf worden op papier vermeld en bewaard in de daarvoor bestemde map en (afsluitbare) kast. 

Contactformulier
De gegevens die je invult als je een vraag hebt via het contactformulier, worden slechts gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag. Deze gegevens worden niet bewaard.

Uitschrijven
Wanneer je bent ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, een download hebt aangevraagd of een webinar hebt gevolgd en in de toekomst geen e-mail van mij wilt ontvangen, kun je te allen tijde jezelf weer uitschrijven door middel van de link onderaan de nieuwsbrief of door contact met mij op te nemen. Je e-mailadres wordt dan meteen uit mijn bestand verwijderd en zal niet worden bewaard. 

Mijn website
Via mijn websitebeheerder zijn er passende technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen en zo te voldoen aan de nieuwe wet AVG. Een versleuteling middels een SSL-verbinding, zorgt voor een beveiligingsniveau van persoonsgegevens dat past bij de gegevens die ik verwerk. Je ziet dit door het sleutelicoontje in de browser en aan de S in HTTPS://

Links
Op mijn website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Bewust-Bewegen.com om. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn
Ik bewaar je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen. Wanneer jij je uitschrijft voor mijn e-mails, zullen je persoonsgegevens uit het systeem worden verwijderd.

De gegevens in mijn boekhoudsysteem bewaar ik tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichting te voldoen. Deze gegevens bewaar ik op mijn computer en op een externe harde schijf.
De gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van de wettelijk verplichte termijn door mij verwijderd.
De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor mij verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Rechten
Je hebt altijd het recht jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens in te trekken, waarna ik je gegevens niet meer zal verwerken. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van mijn gegevensverklaring op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.
Je hebt ook recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wilt weten welke persoonsgegevens ik van jou verwerk, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek indienen.
Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kun je mij schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.
Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen. Ik zal je verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen. Onder schriftelijk wordt ook verstaan per e-mail. Je kunt je verzoek aan mij e-mailen via info@bewust-bewegen.com

Wijzigingen
Ik behoud te allen tijde het recht om mijn privacybeleid te wijzigen.
De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.